Patent Tazminat Davası

Tecavüzün Önlenmesi ve Tazminat Davası;

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan kişi, Patent hakkına tecavüz eden kişi aleyhine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde (yoksa Asliye Hukuk) Borçlar Kanununda belirtilen tecavüzü öğrenmeden itibaren 1 yıl, öğrenme durumu yoksa 10 yıl (tecavüz devam ediyorsa bu durumda her günün zararı için BK belirtilen zamanaşımı o gün başlar).

Patentle korunan ürünü üreten, satan, dağıtan, ticari alana çıkaran, ticari amaçla ithal eden, ticari amaçla elde bulunduran, patentli usulü kullanan kişiler Patent Hakkı tecavüze uğrayanın uğramış olduğu maddi ve/veya manevi zararları ödemekle yükümlüdürler.

Ayrıca patentle korunan buluşu kullanan kişi, patent sahibinin kendisini patent konusunda önceden bilgilendirmesi veya kullanım kendi kusurlu/kötüniyetline dayanıyorsa hukuken sorumlu tutulabilinir.


Tarih: 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 17:02 Ziyaret Sayısı: Notice: Use of undefined constant r - assumed 'r' in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/patentnedir_org/footer.php on line 16 Notice: Use of undefined constant w - assumed 'w' in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/patentnedir_org/footer.php on line 21 60755

Günün sözü
"Bir İş Yapmak İçin Neden Yarını Bekliyorsun. Bugün de Dünün Bir Yarını Değil midir."